Videoprohlídka vzorovým domem Largo 98 v Ostravě

Interiéry vzorového domu

Exteriér vzorového domu

Fotografie ze stavby domu